Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 3

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 3 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 3

#7355

Lars Tengberg
Deltagare

I första hand är Jesaja profet men han har även en djup kunskap som politiker och strateg, särskilt i dessa tiderna runt år 740 f. Kr. Det var en svår period för Herrens folk, då man vilseledde många. Att skapa allianser med kungar medförde en risk, då Israels folk kunde bli tvungna att följa lagar och levnadssätt som var emot Gud. När Jesaja kom varnade han sitt folk, eftersom de var oeniga och osäkra om vad de skulle välja och följa. Folket hade börjat att tvivla och tro mer på vad makthavarna sa än på Herrens ord. Förutsägelsen om att ett barn skulle komma genom en ung jungfru var ett hopp i dessa tider, dessutom skulle barnet bli vuxen och frälsa folk på jorden.
Idag befinner vi oss i röriga, mycket svåra tider. Allt är polariserat, man vet inte vem säger sanning och lögn trots all teknik och kunskap, vi har blivit drabbade av en stor pandemi där många miste livet, naturkatastrofer verkar hända i alltför mindre mellanrum, ett krig (flera krig) delar världen och sina anhängare, ekonomin har rasat ner, yttrande- religions- och tankefrihet verkar vara i fara då det finns folk som mördats p.g.a. sina ideer och tron…
Vad säger detta till oss idag?
Att vi ska ha hopp. Hopp på att Jesus ska komma, vara starka i vår tro. Det var mycket viktigt att Björn sa en bön i lektionens början och bad att Helige Anden skulle vara med oss vid den här bibelläsning, att ge oss mer ljus i denna stökiga värld. Herren uppenbarar sig och ger oss signaler och även Jesus moder Maria sprider ut hopp och enighet bland oss för att motverka det som går mot Gud samt ge oss kraft och bestämning.