Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 3

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 3 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 3

#7354

Lars Tengberg
Deltagare

Lovad vare Jesus Kristus!
Tiden var präglad av oro, hunger och krig när profeten Jesaja riktade allas blickar till en jungfru som skulle föda fredens furste. Den aktuella situationen är mycket lik den förra och vi spontant lyfter våra blickar till den samma jungfru. Vi måste samla oss kring henne som är ”Faderns dotter, Sonens moder och den Helige Andes brud” och låta sig leda av henne. Vi vet att hennes största önskan är att förbereda oss för sin Sons andra ankomst. Den kommer att ske i härlighet när Han kommer som ”konungarnas konung”. Samtidigt är Han dock (och kommer att förbli alltid) Marias son och därför även Hans andra ankomst kommer att inte att ske på annat sätt än genom henne som vi kallar ”Himlens port”. Jungfru Marias uppgift är att förbereda Honom vägen genom att hennes obefläckade hjärtat vinner i människohjärtan och därmed också i världen. Just nu pågår det en kamp mellan Jungfru Maria som ”kvinna klädd i solen” (Upp 12:1-18) och den ”eldröde draken” som får hjälp av de två odjuren som tillsammans presenterar alla gudsfientliga krafter i världen. Striden pågår främst i den andliga världen men även vi på jorden är indragna i den. Marias ryttare är alla de som lyder hennes uppmaning som än idag är den samma som då i Kana: ”gör det som Han säger till er” och deras bästa vapen är rosenkrants. Den avgörande kampen har redan utkämpats på Golgota men Draken är fortfarande aktiv på jorden. Jungfru Marias uppgift är att besegra draken vilket Hon inte kan göra utan oss. Därför önskade hon i Fatima 1917 (uppenbarelse var godkänd av Kyrkan) att Ryssland skulle av påven invigas till hennes obefläckade hjärtat. Det var några månader innan den kommunistiska revolutionen bröt ut. Hon sade att om det blir gjort då kommer Ryssland att vända om och världen kommer att få en period av frid. Om inte då kommer Ryssland att sprida sina lögner och att det blir mycket lidande för kyrkan och för världen. Vi vet att hittills var alla de gjorda försöken inkompletta (oftast var det ospecifikt utan att nämna Ryssland vid namn). Den som har kommit närmast var den helige Johannes Paulus II i 1983 men även han inte kunde av politiska och andra skäl nämna Ryssland vid namn. Svaret från himlen kom dock ändå och hela det kommunistiska imperiumet kollapsade men själva Ryssland förblev oomvänd och så småningom har draken börjat att lyfta sitt huvud igen. Till vår allas glädje har äntligen påve Franciscus invigt Ryssland den 25 mars 2021 enligt Jungfru Marias önskemål. Således mycket försenat men vi får hoppas att inte för sent. Nu behövs det bara våra böner så att landet vänder om så fort så möjligt. Då kan Marias löfte från Fatima komma till uppfyllelse: ”Slutligen inviger påve Ryssland till mig och mitt obefläckade hjärtat kommer att triumfera. Landet vänder sig om och världen kommer att skänkas en period av frid”.