Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 2

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 2 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 2

#7344

Lars Tengberg
Deltagare

Genom profeterna ser vi hur Anden har verkat genom hela historien. De är ej konflikträdda utan hängivna sanningen de är sända att förmedla, om det så skulle kosta livet. Deras exempel kan starka oss i tron och hjälpa oss till omvändelse och urskiljning. Så får också vi lyssna till vad Anden säger och våga be om att få, på vårt sätt, förmedla evangeliet och inte minst lägga hela livet i Herrens händer. Hur våra yttre förutsättningar ser ur spelar ingen roll, ty Gud ser till hjärtat.