Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 2

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 2 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 2

#7339

Lars Tengberg
Deltagare

Det är mycket som kan kännas långt borta när man läser om de tidiga profeterna. Under veckans lektion verkade de utsättas för så dramatiska situationer hela tiden att de känns avlägsna när man ska applicera dem till sitt eget liv. Visst kan och bör man ta till sig av vad de säger när de fördömer avgudadyrkan och stöld och mord, men jag försöker också att ta till mig av vad de lär genom sina handlingar.
Igår läste jag Matt 6:25 och det som tydligt uppmanas till där – att inte bekymra sig över mat och kläder utan lita på att Gud Fadern ger oss vad vi behöver – verkar profeterna redan ha bemästrat. Det kanske är lättare för dem då de kan får garantier från Gud själv: i 1:a Kung 17:9 säger Herren uttryckligen till Elia: ”Gå till Sarefat vid Sidon och slå dig ner där. Jag har befallt en änka där att förse dig med mat”. Men även i mindre smickrande situationer, som när maten kom från en korp istället, så följde profeterna Herrens befallningar villkorslöst, och lade sig själva helt i Hans händer. De gjorde det med varje aspekt av sina liv, och det visar på en stor Guds-tillit som jag också vill eftersträva.
Jag tyckte också att det var intressant att profeten Elia ifrågasätter Gud – i 1:a Kung 17:20 frågar han ”Hur kan du handla så grymt?” när änkans son dör, och så ber han Herren att återuppliva pojken. Jag påminns om att även profeterna var människor, och de förstod inte heller Guds motivering alla gånger. När profeten ska framlägga sin bön att pojken ska få liv igen så gör han det ändå på ett ödmjukt sätt, och underkastar sig Gud den Allsmäktige