Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 2

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 2 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 2

#7333

Lars Tengberg
Deltagare

Lovad vare Jesus Kristus!
Även profeter är bara människor. Man kan säga att de inte äger det profetiska ordet utan det är ordet som äger dem. Vi måste vara medvetna om att inte allt som kommer ut ur profetens mun är profetia. Det profetiska ordet kommer inte som på beställning. Exempel ser vi i 2 Sam 7:3 där profet Natan entusiastiskt godkänner i Guds namn Davids megaambition att bygga Herren hus. Senare fick Natan återvända till David med riktig profetia som han har fått senare under natten och den lät lite annorlunda. Andra exempel ser vi i Elias uppmaning till dödandet av 400 Baals profeter. Det var inte på Herrens utan på hans egen initiativ och folket var snabba på att genomföra det då det trodde att det kom från Gud.