Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 13

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 13 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 13

#6741

Ola Samnegård
Moderator

Ja, vad var det som fick mig att bli katolik? På ett sätt menar jag att det mest korrekta svaret är den Helige Ande, som jag är övertygad har lett hela processen. Men det har så klart även tagit sig mer konkreta uttryck som jag menar att den Helige Ande har använt sig av. Först och främst har vi min nyfikenhet och strävan efter logiskt hållbar Sanning och Kärlek. För mig har det alltid varit viktigt att tro och förnuft ska hänga ihop. På så sätt har rationalitet spelat en stor roll i mitt sökande efter Sanning, även om det inte ensamt räcker. Det har även handlat om att följa Andens ledning på andra sätt, t ex se mening i olika sammanträffanden. Detta behöver inte ses som irrationellt så länge man ej handlar rakt mot förnuftet.
En annan sak som spelat stor roll är min strävan efter de kristnas enhet utifrån Jesu bön om att alla hans lärjungar ska bli ett. Det var ju efter ett tilltal angående detta som jag uppfattade mig kallad till att börja i katekesundervisning. Andra viktiga pusselbitar var insikten om betydelsen av Kristi lidande, erfarenheten av effekten av Marias bön, igenkännandet av samvetets röst i den katolska moralläran, samt längtan efter kommunion.