Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 13

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 13 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 13

#6730

Ingeli Aalto
Deltagare

Som en röd tråd i Olas berättelse finns den ekumeniska länken som han ser som sitt kall. Den har hållits kvar och förstärkts genom alla utmaningar och kriser som livet för med sig.
Vittnesbörden kom stegvis genom teologiska studier där du drogs alltmer in i den katolska kyrkan med längtan efter gemenskapen i eukaristin och den fulla upptagningen när man bekänner sig helt och fullt till kyrkans tro och lära.
Samtidigt motgångar och besvikelser i kärleksupplevelser som du ändå kunde acceptera och se en mening i, fick du uppleva mirakel i förbättringar i träningen, och likt Maria bara följa med och lyssna till det du kände var Guds mening.
Det är att uppleva en trygghet i att komma hem / i tron oavsett ovissheten vad som händer.
Som för alla handlar det också om att lära sig bli mer ödmjuk. Vi tror vi vet bäst och klarar oss själva, men vi är helt beroende av Guds nåd.
Ett starkt nät, samtal med Patrick och Marias bön är några rubriker som visar på vägen till konverteringen – som måste få ta sin tid att mogna fram.
Ingeli A