Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 13

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 13 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 13

#6728

Niclas Andersson
Deltagare

Jag uppfattar det som att ett skäl för konvertionen var de kristnas enhet. Detta anser jag vara ett fullt hållbart skäl för en konversion eftersom kyrkans enhet framgår så tydligt av Nya Testamentet. Den är ett faktum och inte bara ett önskemål. Att inget ben i Jesu kropp krossades visar också mot denna enhet.
Ett annat skäl, som jag uppfattar det, är strävan efter det äkta, autentiska och ursprungliga. Också fullt hållbara skäl, särskilt med tanke på att katolska kyrkan, mig veterligen, är världens äldsta kristna kyrka.
Längtan efter kommunion är också ett hållbart skäl som jag ser det. Man kan ju lätt konstatera hur mycket kommunionen betyder för katolikerna och även tänka i riktningen att det bör eller måste ligga någonting i detta, något speciellt som gör att man på ett fullt legitimt sätt längtar efter detta.
Niclas A.