Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 13

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 13 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 13

#6715

Johannes Osvath
Deltagare

Olas växande relation till jungfru Maria tyckte jag var en fin beskrivning. Den växande relationen och upplevelsen av bönesvar måste absolut varit en knuff i riktning mot kyrkan. Detta är ett skäl som bygger på personliga erfarenheter, som berör något inom en själv vilket växer och visar vägen.
En annan del som verkar göra intryck är den katolska moralläran som Ola kommer i kontakt med när han läser katekesen. Skälen tänker jag finns i mystiken, bön och erfarenhet samt insikten om hur nattvarden betraktas men också förståelse för moralläran.

Johannes O