Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 13

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 13 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 13

#6711

Richard Bittner
Deltagare

Lovad vare Jesus Kristus!

Vad gäller ekumeniken förvisso är den bra men där finns också faror. Den största faran är att vi i den entusiasmen att vi närmar oss till varandra offrar nån av de för oss fundamentala ”tre vita”, dvs eukaristi, påveskap och den Obefläckade. Ola, jag förstår ditt tidigare dilemma angående Jungfru Marias roll i frälsningsplanen. Hon har aldrig ansett sig vara mer än hon bekänner i sin magnifikat, dvs att hon är Guds ringa tjänarinna och hennes ambition har aldrig varit annan än att vi ska göra det som hennes son säger till oss. Hon har dock av ren Guds nåd blivit upphöjt till den Heliga Treenighetens mittpunkt som Faderns dotter, Sonens moder och den Helige Andes brud. Hon har blivit ett med Guds Ord och nu står hon på hans högra sida som ”drottning Moder”. Som den renaste brud har hon blivit ett med den Helige ande och därför kunde vi höra henne säga i Lourdes 1858: ”Jag är den obefläckade avlelse”. Detta kan ha sagt bara den Helige Ande och inte Maria själv då i så fall hon skulle säga att: ”det är jag som var avlagd utan fläck”. Jag tyckte om Björns liknelse om Jesus som flygplanen som för att skulle kunna landa i jungeln behövde en landningsbana som var Maria. Banan var gömd för världen och bara Herren kände till den. Med Hans andra ankomst blir det annorlunda och om den ska ske i härlighet måste då även hans ”bana” bli känd och belyst. Det blir den Helige Andes verk att genom Maria förbereda och bana vägen för Jesu andra ankomst och därför kommer den sista tiden att kallas ”Marias tid”. Det är just den Helige Ande som under denna tid väcker hos människor först intresse och nyfikenhet och sedan längtan och slutligen kärlek till Maria. Människor måste acceptera Maria som ”alla nationernas moder” och låta sig leda av henne till Kristus. Han vill att vi ska använda samma väg när vi går till Honom som Han har använt när Han har kommit till oss, dvs genom Jungfru Maria. Människor måste börja lyssna till Marias moderliga budskap för att hon är vägen till Kristus och att hysa allt större aktning till hennes obefläckade hjärtat som deras tillflykt. Då kommer hon kunna utöva all sin makt och Gud kommer att få allt mer utrymme i människohjärtan. Marias obefläckade hjärtat kommer att triumfera när Kristus regerar i hjärtan och då kommer fienden ligga helt och hållet under Marias fot. Detta sker ihop med ny Pingst och därför är denna tid också den Heliga Andes tid under vilken Han kommer att allt mer avslöja sin älskade brud till världen.
Björn och Olla, jag tackar Er för denna kurs och till Dig Olla önskar jag att Ditt hjärta fortsätter att brinna för Guds sak och att Din nästa kurs om GTs profeter blir välsignad och ger Dig mycket glädje.