Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 11-12

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 11-12 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 11-12

#6707

Ingeli Aalto
Deltagare

Jag hade svarat, men nu ser jag att mitt svar inte kom med.
Det var på sommarlägren i Furuboda som Ola för första gången kände sig äkta välkommen som den han var. Här kunde han själv identifiera sig med de vittnesbörd och bönesvar som andra gav, där styrkan i lidandet lyftes fram och genom denna omvälvande upplevelse kunde han stegvis ändra sin tidigare ensidiga bild av en dömande Gud och tron som ologisk eller irrationell.
Boken vittnar om en lång process vilket det ju är, man är ständigt på väg och blir aldrig klar, ständig omvändelse.
Irritationen vissa uttrycker över Gunnel Vallquists tankar och uppmaningar, ser jag samtidigt som en utmaning för alla kristna att inte bli för inneslutna eller stänga oss för omvärlden.
Samtidigt ju mer man formas, ju tryggare känner man sig i tron, ju mer öppnar man sig för kärleken. Jag kan själv känna igen mig där jag som alltid varit sökande till slut hittade hem i den katolska kyrkan där jag upplevde en äkthet, genuinitet och kontinuitet jag saknat. Ömsesidig respekt och andaktsfullhet som genomsyrande allt.
Rubriken kriser är också talande, det är i kriser/misslyckanden som vi tvingas stanna upp och får tid att möta Gud på djupet i oss själva.
Ingeli A