Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 11-12

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 11-12 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 11-12

#6693

Carina Sundberg
Deltagare

Här gick jag på överskriften chocken.
Ola själv är uppvuxen i en frikyrklig församling där bönen och lovsången är viktig inte i början för de fanns många frågeställningar i hans uppväxt angående kyrkan och tron. Genom att jag själv har varit sökande och gått från kyrka till kyrka. Endå är jag konfermerad i svenska kyrkan. Men ju äldre jag blev såg jag hur svenska kyrkan förändrades i tankar och även splittring inom den svenska kyrkan. Fick kontakt med pingst mycket tidigt via en en kör som åkte runt i skärgården och sjöng och prisade herren, hade kontakt en längre tid med en av dem från Umeå pingst kyrka som även har varit på tv. Vi bollade mycket om tron och vem var Jesus och var stog kyrkan i förhållande till biblen. Sen tappa jag kontakten flyttade efter gymnasiet till Östergötland där jag blev vän med en från frälsningsarmén och började följa dem på möten av olika slag, men kände mig ej hemma där, Hade bible studier med Jehovas vittnen i 10 år men kände detta var ej min grej,,. Mina tankar skildes mycket från deras. Jag testade baptist kyrkan ett tag kände mig ej hemma där heller riktigt. Sen fick jag kontakt med en av min dotters vänners föräldrar och hon fick mig komma på ett av deras möten i pingst. Just då kändes de bra men de fanns fråge tecken om varför folk lyfte sina händer och prickade och ropade på herren och tungetalet som var mig främmande. Jag döpte mig efter en tid men sen hände det något inom mig en religiös kris så jag började studera islam och var inne för att koventera. Men hamnade i en sitvation som gjorde att jag verkligen fråga satte islam, jag bad om hjälp från herren vad vill du med mitt liv. Det slutade att jag fick böne svar och efter 10 år var jag tillbaka i pingst och var aktiv gick kurser med mer. Den verkliga resan började när jag började på Marias folkhögskola och börja läsa på distans biblen med Björn mycket föll på plats, många frågor jag ej hade fått svar på kom ner dumpande den enna efter den andra. Samtidigt började min fråge sättning av hur min kyrka såg på biblen och deras tolkning och hur gudstjänsterna var Detta fortsatte sagta ta form inom mig, sedan efter det började utbildningen katolsk filosofie som öppnade upp nya syne sätt att tänka vem gud är. De slutliga var de som hade konverterade, där öppnade nytt tankesätt för mig hur står kyrkan tillförhållande med biblen. Vad skiljer den lutherska kyrkan till den katolska. Såg jag tog mig till den katolska kyrkan. Jag känner mig trygg i kyrkans normer den är klar och tydlig. Även om jag frågesätter så står endå kyrkan fast i sin grund som finns i katesesen.Sen så känns det bra att man har helgonen som hjälper till att be för oss. Sen att man har Jungfru Maria som man kan be om hjälp, att be för mig, Det känns skönt. Så det är en spännande resa som har tagit form i mitt liv och det känns så skönt.