Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 11-12

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 11-12 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 11-12

#6691

Richard Bittner
Deltagare

Lovad vare Jesus Kristus!

”Vikten av de kristnas enhet” Den 27 augusti 2002 har Jungfru Maria uppenbarat sig i Dzublik (en liten by i väst Ukraina) där hon sade sig komma som ”Alla kristnas moder”. Det geografiska området är viktigt för att här bor romersk- och grekokatoliker ihop med de ortodoxa kristna. Ukraina är ett gammal centrum av den europeiska kristendomen och katolicismen. Det kallades tidigare ”Kyjevska Rus” och det lär komma att spela stor roll i den framtida ”alla kristnas enhet”. Att samla alla får i ett och samma fårahus dock överstiger våra möjligheter och därför det kommer att vara den Helige Andes verk.