Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 8

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 8 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 8

#6661

Arlette Chené
Deltagare

Splittring bland protestanter. Det är svårt att enas om vad man läser, förstår och tycker sig förstå. Den stora styrkan i katolska kyrkan är magisteriet, där man kan diskutera och debattera bland exegeter för att – förhoppningsvis – komma till concensus. Förvisso finns det olika riktningar men man vet vad som är den officiella riktningen. Detta är en stor trygghet. Vissa saker tar tid att tänkas färdigt, i synnerhet om de skall ”moderniseras” eller ”uppdateras”. De gäller former, moder, inte trossatser. UE har mött många olika samfund inom protestantismen men bara en katolsk Kyrka som finns i hela världen och leds av en mänsklig person som representerar den gudomliga. Vissa säger att det är en svaghet, men så har det varit i 2000 år och Kristus hade valt Petrus som ledare, inte flera får olika distrikter! Tiden med påve och motpåve var en karikatur av kristendomen och urusel politik. Varje påve – även de mer diskutabla inom historia – var vald enligt reglerna och hade något att komma med. Med avstånd kan man se hur den HA har lett sin kyrka även genom några dåliga påvar i medeltiden och Renässansen. Det är lätt att konstatera att många kristna samfund faller inom 100 år efter deras grundarens död. Det är som alla messiaskandidater i Jesu tid. Romarna dodade deras adepter och det var slut med den rörelsen. Men ingen har lyckats förinta katolska Kyrkan. Det är ett bevis på dess äkthet.