Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 9-10

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 9-10 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 9-10

#6653

Johannes Osvath
Deltagare

En viktig insikt som kan tänkas vara ett led i Ekmans väg mot just katolska kyrkan är synen på Bibeln och traditionen. Hur kan man följa idéen om sola scriptura när tron är äldre än Bibelns kanonisering? Denna insikt ger ett kritiskt förhållningssätt till det protestantiska fundamentet om Bibelns ställning. Kontakt med den katolska traditionen tror jag inspirerade Ekman.
I samband med förståelsen för traditionens betydelse blir frågan om Petrusämbetet också aktuell. Ekman växer in i tanken på Påvens roll som herde för alla kristna och inte bara biskop i Rom. Att acceptera påveämbetets roll får väl sägas vara en förutsättning för att man ska konvertera till katolicismen, eller i alla fall tilltalas av den. Jag tror att intrycket av traditionen och påveämbetet skapar en typ av fulländad bild av kristenheten när man kommer från en annan kristen tradition. Det blir en typ av ”aha”-upplevelse som ger en bild av hur allt hänger ihop.

Johannes O