Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 9-10

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 9-10 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 9-10

#6651

Skäl till konversion. Ny syn på lidandet. Att bära sitt lidande och förena det med Kristus på korset, uppoffra sig vid svårigheter och på så sätt låta lidandet förvandla en människa till något som bygger upp henne. Det var nya tankar. Tankarna är förankrade i bibeln, t.ex. Paulus Kolosserbrevet. Paulus uppfyller Kristi lidande, han tar det som fattas av Kristi lidande och uppfyller det i sitt liv, församlingen till fromma. Detta sätt att se på lidande är något av det viktigaste för mig, när det rör tankar om religion. Eva S