Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 9-10

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 9-10 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 9-10

#6641

Gloria C. Lattke
Deltagare

Hej till alla på kursen,

I Ulf och Birgitta Ekmans väg till Katolska Kyrkan har alltid funnits känslan av att leta efter sanningen. Det står även i filmerna att de ville uppfinna hjulet men hade en fråga i bakgrunden om att ”det kanske fanns redan hjulet uppfunnet”?
Det var väl genomtänkt och som vi såg under Ekmans tre delar…en process där ”man följer det man inser rätt”, som Birgitta Ekman sa när hon upptäckte betydelsen av Jungfrun Maria, något som tidigare var en sorts tröskel i hennes förståelse. I mina ögon ser jag att makarna Ekman upplever förståelse och ödmjukhet hos olika katoliker de träffade, t. ex i Jerusalem, som öppnade deras ögon till att ”ett behov av legitim auktoritet” och även ”syn på lidandet” som vaknades till genom Faustina Kovalskas historia som helgon. Kan det vara flera orsaker som gjorde att de ville omfamna den katolska tron? Jag tycker det. En kombination av ”fast liturgi och jublande glädje” kan vara en av dessa, när de upplever det katolska påskfirandet.

Vad kan det vara ohållbara skäl till deras konversion? Här tycker jag att det fanns en ”avsaknad av fast struktur i protestantismen” (som inte fanns i Katolska Kyrkan). Detta upplevdes för paret Ekman som en uppenbar splittring i alla kristna kyrkor eller snarare sagt frikyrkor, då började de att inse en klar ”point of no return”.

/Gloria C-L