Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 8

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 8 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 8

#6554

Ingeli Aalto
Deltagare

Jag hittar flera spår som sammantaget ledde fram till hans konversion, det är en väg man går för att låta sig övertygas helt och i Ulf Ekmans – som väl för många av oss – tog det längre tid att hitta hem. Ofta är vi fast i låsta tankemönster och traditioner som kanske inte får oss att reflektera på djupet men detta ges möjlighet till i den universella kyrkan där så många kristna traditioner också möts (och nöts mot/lär av varandra) i historien. Han märkte ju också hur splittrad den protestantiska kyrkan var i olika förgreningar, det saknades en övergripande universell helhetssyn.
En upplevelse av bönesvar och en stark närvaro i den katolska kyrkan väljer jag ut som jag kan relatera till själv. Långsamheten, eftertänksamheten och den samlade visheten som finns bevarad i den katolska kyrkan leder – om man är kvar i den – fram till en djupare insikt och mognad där man steg för steg går framåt, utan att forcera (som kan vara fallet i många av de mer utåtriktade och karismatiska rörelserna, utan att för den skull förringa dem).
Den starka närvaron är också en stark faktor. Den uppnås genom den långa och stabila, andligt förankrade kunskapsgrunden, traditionen som är genomarbetad, apostoliskt levande och vårdas med fasthet, varligt och ömt.
Ingeli A