Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 8

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 8 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 8

#6550

Jag kan känna igen mig i detta med den äldre generationens tro. Och också i detta med söndagsskolan och berättelserna om Jesus som jag fick höra där. Jag är också så gammal att jag mitt första år i skolan gick på lördagar och började varje skoldag med morgonbön och psalmsång.Men de här erfarenheterna är ju mera allmängiltiga i sökandet efter kristen tro i allmänhet och inte specifikt katolska kyrkan.