Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 7

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 7 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 7

#6524

Johannes Osvath
Deltagare

Skäl 1 – Helgelse

Detta skäl tycker jag är intressant att belysa då jag har hört liknande argument från andra håll. Då handlar det ofta om människor som inte känner sig hemma i den protestantiska kyrkan på grund av läran om nåden och skriften. Jag läste boken ”Inte Allena” av Joel Halldorf och Patrik Hagman för ett par månader sedan, boken är en kritisk granskning av Luthers idéer om nåden och skriftens ställning i protestantismen.
Luthers syn att människan inte blir god genom att göra gott samt att människan är allt för fördärvad för att överhuvudtaget kunna göra gott kontraheras mot Tomas av Aquinos tankar om att trots syndens förmörkande av vårt omdöme kan vi ändå handla gott vilket medför att vi kan växa i dygd. Vi kan också genom kyrkan få hjälp med vägledning i livet.
Nu är jag medveten om att syster Sofie inte konverterade från protestantismen utan tog steget in i katolska kyrkan från ett liv utanför den kristna gemenskapen. Dock tänker jag att helgelsen och budskapet om att växa i dygden nog är ett skäl som leder till katolicismen istället för protestantismen. Helgelse är något som uppmanar människan till en konkret och tydlig strävan, detta tror jag är ett hållbart skäl till konversion. Helgelsen är intimt förbundet både med den personliga utvecklingen och relationen till Gud. I sökandet tror jag att öppning för helgelse spelade en avgörande roll i valet av kyrka.

Skäl 2 – Yttre tecken och inre ledning

Dessa skäl är svåra att ifrågasätta. Ett ifrågasättande av en människas relation till det gudomliga kan kännas en aning förmätet. Om tecken och inre ledning drar en människa i en viss riktning kan vi egentligen bara lyssna. När syster Sofie upplever detta är det uppenbart att det är avgörande skäl till att hon väljer katolska kyrkan och inte någon annan kyrkogemenskap.

Johannes O