Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 7

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 7 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 7

#6523

Niclas Andersson
Deltagare

Jag känner igen odefinierad närvaro från mitt eget liv. Jag sökte mig till katolicismen långt innan jag hade någon tanke på att konvertera. Den odefinierade närvaron blev sedan en tråd som ledde till min konversion. Jag anser att detta bör vara en legitim andledning även för Sofie att söka sig till katolska kyrkan eftersom Gud ibland agerar på detta sättet.
Öppning för helgelse känner jag också igen från mitt eget liv. Att man inte är klar ifrån början var en viktig insikt även för mig. Fullt förståeligt att det var en tråd som för Sofie pekade mot katolska kyrkan.
Andens ledning är alltid en legitim anledning att gå vidare i en viss riktning, även om det är fråga om yttre tecken eller inre ledning. Eftersom Gud ibland kommunicerar på detta sättet.
Niclas A