Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 7

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 7 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 7

#6522

Gloria C. Lattke
Deltagare

Det första spåret som jag väljer är ”Tro är ingen känsla, utan ett beslut”. Genom ett djupt sökande, där syster Sofie ser yttre tecken och en inre ledning lär hon sig att ta ett beslut. Syster Sofie tar känslan på allvar men följer den inte blint. Hon reflekterar över den för att ta ett beslut. Den som hon menar är att Tron är ingen impuls, det är något som man har genomarbetat under lång tid för att till slut veta att det är rätt beslut.
Det andra spåret som jag väljer är ”Andens ledning: yttre tecken och inre ledning”. Hon förklarar att dessa är viktiga, men man behöver göra det i gemenskap för att inte hamna ensam, isolerad, ”instängd i sitt eget ego”. Det behövs öppna sig till kyrkans undervisning och tros dogmer med andra.

Gloria C-L