Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 3

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 3 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 3

#6439

Arlette Chené
Deltagare

Ja, den katolska kyrkans lära är definitivt sann. Man får trots allt definiera lära. Den baseras på Kristi och apostlarnas undervisning och kyrkofädernas förståelse av den. Allt annat är ju interpretation som revideras med jämna eller ojämna mellanrum och som förstås annorlunda i olika tider. Att spela kort var syndigt i min mammas eller mormors barndom men inte i min. Däremot spelar man kort för pengar, med ett lek mer eller mindre ”preparerat,” då kan det vara dags att tala om synd.
En påve förblir en syndig människa som gör gott och ont. Hans ofelbarhet är mycket begränsad och det privilegiet används ytterst sällan. Sist var det om Marie assumptio, som hade varit trodd på och firad sedan de första århundradena. Den dogmen var ingen nyhet precis, ingen debatterad trosfråga och ingen kontrovers.
Man får ifrågasätta kondomfrågan, p-pilleranvändning m.m. men inte abort som direkt är mot 5e budet. Men arbetarprästers fråga hör till kyrkans auktoritet i samtida frågor. Klart att klerkerna måste lyda men frågan kan ha varit fel bedömd, även då. Idag, med missio ad gentes, tror jag inte att den skulle bli så problematisk; man kan hitta en kompromiss. Evangelisationen görs på mänga sätt, alltefter tiden vi lever i. Trots att han var okonventionell var ändå Kritus en man av sin tid och av sitt folk. Det gäller i högsta grad påven och kyrkan som är mänskliga och syndiga. Det får man inte glömma utan har förståelse för andra som är av samma substans som vi själva. Däremot är det nyttigt att ge en positiv kritik.