Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 5

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 5 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 5

#6414

Johannes Osvath
Deltagare

Att som människa uppleva känslan av tomhet inför det världsliga och längtan efter något större är nog vanligt förekommande. Troligtvis känner vi alla igen oss i de känslorna, i alla fall under vissa perioder i våra liv. Denna känsla är kanske inte i sig en orsak till just konversion. Dock tror jag att den kan bidra till ett första steg för många människors andliga resa vilken kan leda till kyrkan. En längtan efter något mer är på sätt och vis en förutsättning för att söka sig till Katolska kyrkan. Det måste finnas en lockelse eller längtan till något för att tanken på konversion överhuvudtaget ska få fotfäste. Troligtvis startar den andliga resan med just ifrågasättandet av existensens mening eller mål. Ett ifrågasättande resulterar i ett sökande och ett sökande kan leda till att man finner svar i kyrkan. Därför skulle jag säga att längtan efter något mer definitivt är ett första steg för att en konversion ska äga rum, med det sagt kan en längtan se olika ut hos olika individer beroende på erfarenheter, tidsepok och miljö.

Sökande efter sanningen hör ihop med längtan efter att finna något mer. Längtan efter något större eller uppgivenheten inför tomheten i den profana världen flätas samman med sökande efter ett högre värde. Jag tänker att dessa två lockelser, nämligen längtan och sökandet efter det högre, är förutsättningar för en person som står utanför en religiös tro att ta steget och närma sig kyrkan.
/ Johannes O