Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 4

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 4 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 4

#6396

Ola Samnegård
Moderator

Tack för svaren. Här vill jag ta upp några av de ämnen ni tar upp.

Först detta med lydnad mot Påven och Kyrkan kontra samvetet. Här är det faktiskt det sanna samvetsomdömet som bör vara avgörande. Men detta får ej blandas ihop med egna preferenser och önskningar.

Kvinnoprästfrågan behandlar jag på följande sätt i min bok:

”Den katolska prästens huvuduppgift är nämligen inte att predika, utan att på Jesu Kristi uppdrag hålla i förvandlingen av bröd och vin till Kristi kropp och blod. Medan jag såg det som att predika evangeliet var prästens huvuduppgift, kunde jag inte för mitt liv förstå hur någon kunde vara emot kvinnliga präster eller pastorer. De första som Jesus gav uppdraget att förkunna hans uppståndelse var ju kvinnor. Men i princip lika självklart ser jag nu på att det bara är män som kan bli katolska präster. Deras huvuduppgift är ju själva firandet av eukaristin där bröd och vin blir till Kristi kropp och blod. Och den här uppgiften gav ju Jesus uppenbarligen endast åt sina tolv apostlar , vilka alla var män. Om Jesus hade velat hade han utan tvekan kunnat se till att även någon av hans kvinnliga lärjungar närvarade då han gav det uppdraget åt de tolv, men så gjorde han inte. Alltså valde Jesus, som är Gud själv, att ge detta uppdrag endast åt män och Katolska Kyrkan har allt sedan dess hållit fast vid Jesu eget val.”

Privatuppenbarelser är inget som vi måste tro på för att vara rättrogna katoliker, utan man kan göra sin egen bedömning.

Angående preventivmedel står jag visserligen bakom Kyrkans uppfattning att man inte bör skilja den äktenskapliga akten från den naturliga möjligheten att bli Guds medskapare genom att vara öppna för nytt liv. Men jag vill ändå betona den moraliska skillnaden mellan att förhindra befruktning (som kondom och pesar) och andra så kallade p-medel som stöter bort redan befruktade ägg som redan har mänskligt liv.