Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 4

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 4 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 4

#6393

Johannes Osvath
Deltagare

Jag tänker att en människas tro är något som hela tiden växer och förändras. Kritik måste alltid finnas eftersom vi människor stundom tvivlar i vår tro. Det är inte alltid självklart att förstå eller fullt ut känna sig bekväm med alla dogmer som finns i kyrkan. Vi har alla olika erfarenheter och bakgrunder som kan påverka vår inställning och förståelse av vissa moralfrågor inom kyrkan. Detta är något som kan förändras under livets gång då vi får nya erfarenheter och insikter. Jag tror att det är viktigt att människor får uttrycka tvivel och ifrågasätta, detta behöver inte betyda att man avfärdar kyrkans grundläggande fundament. Däremot är det viktigt att man inte blir instängd i sin egen upplevelse utan ständigt är beredd att utmanas av andra infallsvinklar.
Samtidigt är det viktigt att kyrkan står stadigt för att just finnas där som en stöttepelare för människan under livets gång.

Debatten om kvinnliga präster är ofta aktuell men blir många gånger missförstådd och lätt infekterad.
Min konfirmationspräst i svenska kyrkan hade ett intressant argument när frågan om kvinnliga präster diskuterades (kommer inte ihåg varför vi pratade om det, var längesen jag konfirmerades 🙂 ). Han frågade oss ”Vilka var de första som spred budskapet om Jesus uppståndelse? Det var kvinnorna.”

Johannes O