Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 3

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 3 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 3

#6380

Ola Samnegård
Moderator

Arbetarpräster: Även om det i sin dåvarande form upphörde, finns även idag katolska präster med civila yrken, t ex i dominikanorden. Ett bibelställe som kan ligga till grund för tanken är t ex: 1 Thess 2:9.

Ett övergripande tema för dessa ting är ”åter till källorna” och kan motiveras utifrån t ex: 2 Tim 3:16.

Kvällsmässan är nog bland det som många tar för mest givet idag. Inte minst pga att mässan faktiskt instiftades på kvällen. Se t ex: Mark 14:17-25.

Även ständiga diakoner är något som många tar för givet och kan bland annat motiveras utifrån Apg 6:1-6.

Massmöten är vi många som har upplevt som väldigt trosstärkande, t ez: Världsungdomsdagar eller andra påvebesök. Redan när Jesus gick på jorden samlades stora skaror runt Honom. Se t ex: Matt 4:25.

Uppmuntran till att ta del av andlig vägledning finns också redan i Skriften, se t ex: Kol 3:16. Märk väl att detta inte behöver gws uteslutande av präster, men av kloka erfarmna kristna, t ex: diakoner och ordenssystrar/ -bröder.

Tanken på Kyrkan som Kristi kropp är mycket väl förankrad i Skriften, t ex: Apg 9:4-5, 1 Kor 12 mfl, men hade kommit i skymundan i katolsk teologi genom seklerna. Men nu väktes den till nytt liv, vilket även främjade den ekumeniska dialogen som även kan motiveras utifrån Joh 17:20-21.