Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 3

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 3 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 3

#6379

Arbetarpräster. Att leva sin tro i handling. Jesus själv handlade, gång på gång. På den plats, i den tid han levde. I det stora och det lilla, med det jordiska, kroppsliga, akuta, nära. Bibelcitat: ”Om du icke hade kärlek, så vore detta dig till intet gagn”. Och ”Av din frukt ska du känna dem.” Inte så att du blir frälst av dina handlingar. Men så att, om du verkligen innerst i ditt väsen förstår ”kärlek” så gör du goda handlingar. Ibland utan att ens tänka på att det är det du gör. Så gör också dessa arbetarpräster goda gärningar i det samhälle de lever i. Och om strukturen i samhället är ond, så är det en god gärning att försöka ändra den. Eva S