Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 3

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 3 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 3

#6372

Johannes Osvath
Deltagare

Arbetarpräster

Som jag förstår det var idéen med arbetarpräster att skapa en kontakt mellan kyrkan och människor i samhället. Detta är en fråga som jag anser ständigt aktuell, speciellt i det sekulära samhället. Om kyrkan enbart blir ett skådespel på söndagen missar man en viktig uppgift, nämligen att också vara en levande del i människans vardag. På det sättet är tanken med arbetarpräster förståelig.
Symptomatiskt med idéen om prästen som en inkarnation av kyrkan i samhället fanns också en viss politisering. Begreppet arbetarpräst är lätt att associera med ideologiskt tankegods som står till vänster. Ska kyrkan vara politisk? Frågan har debatterats på senare tid där Svenska kyrkan har varit föremål för anklagelser om att vara en politisk kraft.
Huruvida kyrkan som institution ska vara politisk eller inte har att göra med hur man definierar begreppet politik. Om man menar att politik är något som inbegriper partier, ideologier och populism så menar jag att det är en farlig väg att gå för kyrkan. Kyrkan är en trosgemenskap, vi enas i en tro inte en politisk övertygelse. Dock är det självklart att kyrkan måste ta ställning i värderingsfrågor. Värderingsfrågor blir inte sällan politiska då de moderna ideologierna gärna försöker ta patent på olika uppfattningar som de anser är kopplade till människovärde, frihet och medmänsklighet.
Kyrkan måste verka i samhället och inte vara rädd för att vara obekväm när det behövs och inte alltid följa den rådande konsensus som finns.
Det är också viktigt att komma ihåg att begreppen höger och vänster är moderna påfund med c:a 200 år på nacken. Kyrkan har funnits i 2000 år.

Rom. 15:1-2 ”Vi som är starka är skyldiga att hjälpa de svaga med deras bördor och får inte tänka på oss själva. Vi skall var och en tänka på vår nästa, på vad som är gott och bygger upp.”

Johannes O