Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 3

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 3 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 3

#6371

Ingeli Aalto
Deltagare

En fin (Don Boscos dröm) Richard!

Jag kan verkligen känna igen mig i Gunnel Vallquists tankar, känslor och inriktning till det öppna och ekumeniska samtalet och mot för stelbent konservatism samtidigt som hon har en fullständig lojalitet med kyrkan och hela dess lära.
Jag såg också föredraget som Bilda hade på inzoomat, med Alva Dahls nya bok Slå rot i förvandlingen som blir spännande att läsa.
Jag hittar flera bibelställen där det finns täckning för de företeelser som nämns. Jesus uppmaning till sina första apostlar att gå ut till folket och göra dem till sina lärjungar – gå i hans fotspår – som ständiga diakoner. Även arbetarprästerna som verkade i det dolda gjorde det ju på uppmaningen att inte berätta för andra om de läkande under de åstadkom.
Anledningen att de inte skulle berätta har jag funderat på men det måste väl bero på att man inte ska gå omkring och ”skryta med trons gåva”för att också inse att man inget kan göra av egen kraft, utan bara med Guds nåd och hjälp.
Katolska massmöten har en stor betydelse i upplevelsen av att höra samman oavsett bakgrunder, ställning och politiska åsikter i samhället.
Kyrkan som kristi kropp i den ekumeniska dialogen är fundamental, för att man ska nå ut och inte vara slutna utestängande sällskap, vilket lätt blir i sekter.
Som kristen bör man vara öppen och accepterande i sin hållning gentemot andra, samtidigt som man är fast förankrad i sin egen tro.
Behovet av andliga vägledare man kan finna i kyrkan på olika håll om man söker och ger det tid. Min erfarenhet av det som händer i kyrkan – när man går dit regelbundet – är att allt måste få ta sin tid och komma när det är moget. Man kan inte forcera fram saker och ting. Det är som med vänskaper, som måste få växa fram. Så den andliga vägledaren/vägledningen kan också skifta och dyka upp i flera personer.
Ps. Igår fick jag hem Ola Samnegårds nya bok från Catholica – det ska bli intressant att få läsa din historia!
Ingeli A