Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 2

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 2 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 2

#6359

Ellinor Björk
Deltagare

Jag har funderat en hel del på om tvekan och misstro mot katolska kyrkan kan vara ett tillräckligt gott skäl och att konventera. Det är först en något bisarr ansats för konventering ,men i den så finns många lager. Det låter initalt något infantilt, nästan lite barnsligt ,som att vara lite motvals, som en rebell utan tillräckligt goda skäl. Jag har kommit fram till att det kan det vara nog för konventering, om intentionen är att våga syna sin egen kontext, brottas med det som man tror sig veta och söker sig bortom det som antas. Vad är sanning och vågar man vara ärlig i att söka den ,även om den går stick i stäv med det som är norm. Det låter obehagligt att inte vara en del av det kollektiva tankegods som antas vara sanningen utan välja något annat. Det är en rejäl kamp som inte är enkel men som kan vara intellektuellt ärlig i sökandet av det som är genuint.

Vidare har ser jag kyrkan lära och dess sanning genom tiden som är ett av huvudskälen för konventering. Allt är inte relativt. Dock tänker jag mig att trons gestaltning och tolkning som vi människor är bärare av förändras genom tiden.