Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 2

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 2 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 2

#6323

Ola Samnegård
Moderator

Först vill jag be om ursäkt för musikslingan som råkat slingra sig in på helt fel plats. Detta ska ej upprepas. Den kommer förhoppningsvis även gå att ta bort från lektion 2 inom kort.

Vad gäller Vallquists skäl att konvertera är nog de flesta överens om att enbart en misstänksamhet mot en negativ bild av Katolska Kyrkan inte kan ses som hållbart skäl till själva konversionen. Men det kan ändå vara ett gott skäl till det sökande efter sanning som ledde till konversionen.

Skälen som beskrivs som liturgins skönhet och känslan av att gudstjänsten aldrig ska ta slut, är lite svårare att bedöma utifrån. Handlar detta bara om sinnligt behag eller om verklig erfarenhet av den Absolute. Det kan man tänka olika om. Jag lutar åt det senare.

Vad gäller Kyrkans pluralism som skäl till konversion tänker jag att visst kan det ses som ett tecken på äkthet att en tro kan samla människor från alla folk och kulturer. Men detta kan även förekomma i andra trossystem. Därför kan det enligt mig ej fungera som gott huvudskäl till konversion, men väl som stödjande skäl.

Lärans beständighet kan även den tyda på dess sanning och så vara ett skäl till konversion. Men det går väl att tänka sig en beständig lögn, eller? Själv saknar jag just vad som gör henne övertygad om lärans sanning.