Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 2

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 2 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 2

#6321

Sylvie Derême
Deltagare

Lägg särskilt märke till de tänkbara skäl till Vallquists konversion som tas upp och rubriksätts med text i filmens nederkant. Välj ut två av dessa och skriv om du anser de vara hållbara skäl eller ej (ett av varje slag om du hittar). Motivera ditt svar

Skäl 1: intellektuell övertygelse om de katolsk lärans sammanhäng och hållfasthet – logik – ger svar på frågor

Jag tror att Vallquists har varit mer intresserad av katolska kyrkans massor. Kanske hon har lyssnat på vad som sagts i katolska kyrkan men inte vad som sagts i svenska kyrkan, kanske för att hon tråkade sig för mycket i svenska kyrkan att hon inte har lyssnat på vad som sagts där. Jag tror att det är lite som en insult till hennes intellekt att säga att hon är motståndig mot den svenska kyrkan och kunde ha konverterat sig till en annan religion om hon hade varit i Paris och i den katolska kyrkan. Hon är en utbildad person, hon kan tänka av sig själv och har även skrivet böcker. Jag tror inte att hon har konverterat sig bara för att hon ville rebellera.

Skäll 2: Liturgins och mystikens skönhets estetik: Jag kan förstå varför hon är intresserad av liturgin, mystikens skönhet estetik och latinska sånger, eftersom jag har Ave Marias musik i hjärtat när jag vaknar upp i morgonen sedan jag har hört den i kursen. Men jag kan inte bedöma om dessa är goda skäll, eftersom jag inte har konverterat mig.
Sylvie D