Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 2

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 2 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 2

#6310

Arlette Chené
Deltagare

Fransk katolicism blev avgörande. För hundra år sedan var Frankrike ett centrum för det dominikanska och jesuitiska nytanke, för öppna diskussioner och en välvillighet mot andra kristna samfund. Forskning över den patristiska tiden och författare, som hade intresserat protestanter och ortodoxer i flera århundraden, blev också ett studieämne for katolska präster och munkar, vilket främjade samarbete och bättre kommunikation dem emellan. Det skapade en atmosfär av tillit och vänskap, och blev förtroendegivande. Munkarna och deras tankar blev trovärdiga.
Under WWII kämpade katoliker och protestanter samman mot en dubbel gemensam fiender, ateism representerad av kommunism och nazism.Från att ha varit bittra fiender, de två (fler egentligen) kristna falanger kunde samarbeta och arbeta mot samma mål: befrielsen av Europa från de två diktaturerna. Skillnaderna förlorade en del av sin betydelse till förmån för ett enat folk. En sådan enhet – även om den var begränsad – låter mera trovärdig är en brodermordskamp och Paris, med sina lärda SJ och OP, utöver hela den skönheten upplevd i kyrkorna, museerna och andra estetiska platser, var en värdig representant av den
gamla skönheten blandad med de nyare idéerna. Detta var mycket tilldragande för den intellektuella, nyfikna och lärda Gunnel Valkvist.