Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 2

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 2 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 2

#6301

Ingeli Aalto
Deltagare

Jag vill revidera mitt tidigare svar något. Jag tycker också att mässans mystik och skönhet är ett fullt giltigt/förståeligt skäl till att konvertera eftersom jag själv känner så, men att det är en samverkan mellan olika faktorer där känsla, hjärna och kropp – handling hänger samman och följs åt. Och denna övertygelse måste växa fram i en process, där inget kan forceras.
Jag har också en reflektion rörande Gunnels känsla för estetik, att hon hade svårt för de ”plastmadonnorna” i Lourdes, samma känsla har även jag inför ”schabloniserade religiösa bilder”.
Jag reagerade på att Ave Maria-musiken hördes alldeles för högt samtidigt med Björns prat i filmen. Det blev en diskrepans mellan ord och musik, där musiken för övrigt kräver tystnad.
Är jag ensam om att känna så?
Ingeli A