Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 1

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 1 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 1

#6236

Per-Olof Andersson, född i Göteborg 1944, numera bor jag i Sörforsa. Inget religionsutövande i mitt barndomshem, men jag skickades på söndagar till metodisternas söndagsskola, där man såg mig som ett möjligt pastorsämne. Men sen talade man om hur många hästar John Wesley slet ut på sina predikoresor, ungefär en häst per år, vilket jag tolkade som att han misshandlade djuren, därför tog jag sen avstånd från metodismen och blev i gymnasieåldern ateist. Vi var två ateister i klassen och senare på 1980-talet upptäckte jag till min förvåning att den andre ateisten också var på väg att bli katolik! Jag var vittne vid hans upptagning i Kristus Konungens kyrka i Göteborg.
Jag konverterade 1974, efter undervisning för Rainer Carls SJ, och efter att en god vän tidigare blivit katolik.
Till konversionen hörde att jag upplevde att jag hade blivit bönhörd i en speciell situation.
Senare, 1978, gifte jag mig med Elisabeth, i Birgittasystrarnas kyrka i Casa Santa Brigida. Vi var någon dag senare med på Johannes Paulus II:s första Mässa som påve på Petersplatsen i Rom.
Per-Olof A