Svar till: Del 12 LÄXA FRÅN BJÖRN

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! Del 12 LÄXA FRÅN BJÖRN Svar till: Del 12 LÄXA FRÅN BJÖRN

#6138

Hej,
Vi måste acceptera att det finns en skapare bakom allt, en som står över oss och ”styr”. Men den som kommer dragandes med ödet kommer automatiskt färga sitt öde positivt eller negativt. Det som händer i världen är varken gott eller ont. Naturligtvis tycker vi inte det finns något gott med att ett litet barn dör i cancer. Så vi försöker lösa problematiken, eller ge oss själva tröst, med att söka en mening. Och dessa meningar eller upplevelser av samma sak är lika många som det finns inblandade, som Ola är inne på i sin problematik 12 denna vecka.
Allt som oftast får vi inget svar och känner oss små, hjälplösa och drabbade. Varför? Jo, vi blir medvetandegjorda om att vi inte kan påverka allt som vi vill eller dit vi vill trots vår fria vilja. Gud har s a s sista ordet.
Job tyckte han gjort allt; arbetat, försörjt sin familj där han skaffat flera söner, skaffat en förmögenhet, varit rättrogen, tyckte han! Men vi som läst Bibeln blev varse om att Job inte själv kunde avgöra vad som var gott eller ont, eller vad som krävdes av honom. ”Är du inte sur på Gud nu efter allt du gjort?” sa hans vänner, och ville vända Job från Gud. Men Job vände sig till Gud i stället och förstod att han glömt lyssna på Hans vilja. När Job förstod ”sin plats” på jorden blev han rikligt belönad av Gud, ja flerfalt än innan.
Då kommer vi till Jesus som är Guds sändebud på jorden. ”Följ mig och du skall komma in i himmelriket”, säger han. Han menar att vi ska lyssna till honom, för han bär fram Guds röst till oss, och då skall vi bli rikligt belönade.
Nå, och var kommer nu uppenbarelsen in? Jag ska runda av här.

Svaret på din fråga är egentligen bara ”tron”, men den är stark. Om jag tror på att Nils kommer klara sin tenta, så känner han sig lite styrkt av det. Om hela hans familj och några vänner till också tror på det, så börjar han nästan bli säker på att han kommer klara den. Följaktligen går han in och gör tentan med en tillförsikt som han inte hade från allra första början. Låt oss säga att han klarar tentan. Han upplever det lite som ett mirakel. Mitt under provet har Gud uppenbarat sig och ”sagt” ”du kan” och det gett honom kraft, och han kunde ju!
Jag vill inte gå djupare in på vad Gud hade sagt om han missat tentan, eller Jesus, men kanske ”din tro var svag”?

Charlotta S


http://www.skrivbyran1.se