Svar till: DEL 11 LÄXA FRÅN BJÖRN

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DEL 11 LÄXA FRÅN BJÖRN Svar till: DEL 11 LÄXA FRÅN BJÖRN

#6135

Nej, men Gud har inte ”skapat” ont. Han har skapat oss människor och vi har alla gott och ont i oss, vissa kanske mer ont än gott? Han har gett oss vår fria vilja, och med den kan vi välja om vi vill vara goda, göra gott, eller göra illasinnade saker, ont. Det är inte Gud som skapar våra onda gärningar, det gör vi själva. Gud har gett oss förutsättningarna, men också möjligheten att välja bort att vara ond. Gud är den fullkomlige absoluta Skaparen bakom allt, vi är verkställarna.
Ola tar upp att han har en annan uppfattning om det motsägelsefulla än Björn. Björn säger att ”Jesus är både människa och Gud” är en motsägelse. Ola säger att en sak inte kan både vara en sak och inte vara en sak i samma mening och att det är det motsägelsefulla. Den slutsatsen håller retorisk och kanske filosofiskt, men här pratar vi inte om saker, som att en sten inte samtidigt kan vara en sten och inte vara det, utan vi pratar om Jesus dels som människa, dels som Gud. Även när Ola tar upp nåbarheten, att Gud både är och inte är nåbar för oss, och som är ett kombinerat substantiv/adjektiv, men sten är endast ett substantiv, så stöter vi på problem, eftersom nåbarhet inte går att ta på eller se, men kan vara mer eller mindre av.
Samma sak kan jag säga om gott och ont. Människan har både gott och ont i sig och det går inte att ta på, men man kan vara ond, ondare och ondast. Det onda och goda i människan är två motsägelser, ont är ont och gott är gott, men vi har av båda delarna. Människan kan vara både ond och god!
Charlotta S