Svar till: DEL 11 LÄXA FRÅN BJÖRN

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DEL 11 LÄXA FRÅN BJÖRN Svar till: DEL 11 LÄXA FRÅN BJÖRN

#6129

Carina Sundberg
Deltagare

Carina Sundberg
Hej Björn här kommer föra veckans läxa
Onskan i välden
Vad är Onskq, här kan man gemflra med jättar och demoner som står skrivet om i bilen. När man ser världens onska, kan de ses som världens jättar som gör oss små. samtidigt rädda och gör att vi ek kan rå på det som händer i världen. Som klimatet som håller på att ändra hela jorden och billig handelskraft och illiga råvaror, pandimin som stannade upp nästan hela välden. Dessa lir som jättar som vi ej kan rå på även om vi försöker klarar i ej av detta,det gäller en klimat frågorna att vi vill tänka miljövänligt h mer rättvist. De gäller även våra privata problem som kan växa sig stora i vårat indre,som ohandeliga jättar som vi ej rår på. Marin Luther sa en gång. Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människans tystnad. De handlar ej om att själva ondskan i sig själv, de handlar ej om jävlar med hon eller demoner eller fysiskt finns jättar. Ondheten är en kraft som finns i denna väld i och genom människan. Vi som är troende vi tar detta på allvar denna önskan. Itrosbekännelsen sägs förutom Jesus, två personer till Maria som gick in i körleksglädje och slätter.. Men hon sa endå jaoch födde den yttersta Godhet till välden. Pontus Pilater som hade makten under den tiden som tvådde sina händer och lät Onskan ske och vände sin rygg till en människas lidande. GÖR VI SOM Maria och kommer med kärlek och ej som Pilates. Vi vet att båda dessa finna och därför ber vi vår toisbekännelsen. Gud svar är ej att ta bort allt ont nu, utan att han själv ska bli människa och gå in i kampen som en av oss. För att ge oss all hopp och för att ge oss styrka. Han gick själv in i våra kamp här på jorden.Gud tog platsen i din gestalt. Onskan kommer att försvinna när hans tid kommer, när han ska komma en gång för alla tillbaka och ta denna kamp mot den. Så vi ska få leva i det paradis han har lovat med honom.