Svar till: Del 12 LÄXA FRÅN BJÖRN

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! Del 12 LÄXA FRÅN BJÖRN Svar till: Del 12 LÄXA FRÅN BJÖRN

#6116

Ingeli Aalto
Deltagare

Det kan inte förklaras på ett filosofiskt plan, utan på ett teosofiskt plan. Guds förkroppsligande i Kristus som människa är det som ger allt annat som vi upplever och erfar som meningsfullt – en mening. Annars vore allt meningslöst. Här kommer tron in, den är personlig och frivillig och grundar sig på våra viktigaste metafysiska insikter om oss själva inför det absoluta – Gud.