Svar till: Del 12 LÄXA FRÅN BJÖRN

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! Del 12 LÄXA FRÅN BJÖRN Svar till: Del 12 LÄXA FRÅN BJÖRN

#6115

Carina Sundberg
Deltagare

Hej Björn
FILOSOFINär en filosofisk väg till argumentera, för om det finns en Gud och detta kan man göra på olika sätt och indelningar.
Observationer om världen, kosmologisk argument,teologiska argument, finjustering argument, biologiska argument, observation av omvärlden, egeba erfarenheter, gudstro och religionsspecifikq guda bevis. Dessa kan användas inom filosofin för om de finns en Gud. Detta fanns redan från medeltiden och var en del av skolastikens som skulle avser Gud i den kristna tron Thomas av Agunor. Sedan dess har Gudsbevisen argumentera för och imot religionens föreställningar,om hur verkligheten kan studeras inom religionens filosofin. Jag tror allt bygger på vad den enskilda människan tror är, Man kan inte få någon som ej är intresserad Ooch ej är öppen för detta. Sen bygger de ofta på vad den troende har upplevt och vilken relation den har med Gud. Jag vet själv vad jag har upplevt som stärkte min tro på något mycket större. Det var när en i min församling hade fått en obotlig cancer.Alla bad i över ett 1år , sen kom hon när vi fika i kyrkan och sa cancern har borta och läkaren kunde ej förklara hur. Då vet man att de finns något högre som tar hand om oss små människor. För mig är de ej konstigt om Jungfru Maria eller Jesus visar sig för människor, för mig är inget omöjligt. Sen detta med 3enigheten, Faden sonen och den heliga ande som också är en person. Gud vår faders kraft är så stark så vi skulle ej klara av att se honom, vi är ej skapade för det heller. Endast jesus och änglarna och den heliga anden. Därför sände Faden sonen istället ner till jorden till att föddas som en människa och sprida budskapet om vem Fadern var och för att vi skulle få syndernas förlåtelse och han tog alla sjukdomar med sig på korset och att vi skulle kunna få ett evigt liv med honom.. Efter Adam och Eva ställde till med. Hade Gud vällat att vi skulle få se honom hade han ej sänt sin son utan sig själv. MEN GENOM ATT SONEN OCH DEN HELIGA ANDE ÄR SOM FADEN så blev det sonen istället. Det är därför folk har svårt att tro på gud, Jesus vet vi har funnit men faden är svårare att bevisa så man måste vara öppen för att kunna ta imot allt detta med 3enigheten.