Svar till: DEL 11 LÄXA FRÅN BJÖRN

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DEL 11 LÄXA FRÅN BJÖRN Svar till: DEL 11 LÄXA FRÅN BJÖRN

#6091

Jag har stora svårigheter med att besvara denna fråga..

Ondskan finns inte i Gud vs. Allt ryms i vad Gud är och ingenting finns utanför Gud.

När Gud skapar människan för sin avbild och ger henne en fri vilja (ett gudomligt attribut) bildas en verklighet där människan kan avvisa Gud, ett utrymme där Gud kan bli frånvarande (=helvete). Frånvaro av Gud = ondska. Frånvaro av ljus (som finns i Gud) = mörker. Frånvaro av kärlek (som finns i Gud/är Gud) = likgiltighet. Eftersom endast människan kan i samband med sina val skapa ett sådant utrymme där Gud är avvisad, är hon själv i den. Gud som överskrider det som människan är och som är ÖVER den hemska verkligheten som människan skapar, kan påverka den men då skulle Han beröva människan från den fria viljan som Han en gång gav henne. Därför Han vill träda in i den verkligheten på ett annat sätt.

Eftersom Gud sände sin Son (som är också Gud) till jorden och som vi läser i 2 Kor 5, 21: Han som inte visste vad synd var, HONOM GJORDE GUD TILL ETT MED SYNDEN för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. – Genom Kristi offer och genom att Gud gjorde Kristus själv till ett med synden, fick Gud komma in i verkligheten som människan skapade (där Gud blev avvisad av människan och på det sättet -frånvarande). Sedan Jesus dog för oss, och frälste oss, finns det inte längre någon verklighet där Gud inte finns. Han är med oss även i vår synd och vill hjälpa oss att resa upp sig från den.

Eftersom Gud är inte beroende av tiden, tack vare Jesu offer finns Gud i allt sedan alltid.