Svar till: Olas problematisering & läxa – 11

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! Olas problematisering & läxa – 11 Svar till: Olas problematisering & läxa – 11

#6077

Richard Bittner
Deltagare

Lovad vare Jesus Kristus!
Björn sade i sin föreläsning att Gud är nåbar bara genom vår tro. Kontakten ansikte mot ansikte blir inte möjlig förrän vi har lämnat våra fysiska kroppar. Gud är därför onåbar genom våra sinnen men samtidigt vi når Honom genom bön i tro att ”Han som skapade ögonen ser och Han son skapade öronen hör vad vi ber om”. Gud har valt att anta kropps gestalt för att bli sann människa och samtidigt förbli sann Gud. Detta är ett mysterium som måste bara accepteras i tro då det överskrider förståndets kapacitet att begripa.