Svar till: DEL 11 LÄXA FRÅN BJÖRN

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DEL 11 LÄXA FRÅN BJÖRN Svar till: DEL 11 LÄXA FRÅN BJÖRN

#6074

Jag kommer inte ifrån Skapelseberättelsen. Gud skapade människan till sin avbild. Kan man i detta läsa in att människan blev en fri varelse, inte underkastad något.Är nu människan Guds avbild ja då har hon en fri vilja, hon kan välja mellan olika alternativ, i detta fallet två alternativ. Alternativ 1 – Allt detta får du råda över, gör det Alternativ 2 – Detta ska du inte göra, därför att då väljer du döden. Jag menar att Gud inte skapade ondskan och döden, men människan fick förmågan att välja, och resultatet av hennes val blev förödande!
Marie-L K