Svar till: Olas problematisering & läxa – 10

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! Olas problematisering & läxa – 10 Svar till: Olas problematisering & läxa – 10

#6055

Ola Samnegård
Moderator

Önskar åter göra några förtydliganden utifrån era svar. Att Gud har skapat allt ex nihilo är även min fasta övertygelse. Men denna skapelse ”ur intet” skedde (åtminstone i huvudsak) vid tidens början. Sedan dess upprätthåller Gud sin skapelse i varje ögonblick, men skapar den inte ständigt på nytt ur intet. Detta synsätt gör det möjligt att förena tanken på att allt är alltid fullkomligt beroende av Gud med tanken på människans fria vilja. Med fri vilja menar jag inte förmågan att förverkliga det man vill. Vad jag menar är förmågan att själv forma sin vilja utan att vara definitivt styrd av arv, miljö och/ eller Gud.
För mig blir det alltså viktigt att skilja på Guds skapande ur intet och Guds upprätthållande av sin skapelse. Även Katolska Kyrkans Katekes avsnitt om Skaparen anser jag belyser denna skillnad. Se: http://katekesen.se/index.htm?kkk279-.htm