Svar till: Olas problematisering utan läxa – 8

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! Olas problematisering utan läxa – 8 Svar till: Olas problematisering utan läxa – 8

#6039

Jonas Alberg
Deltagare

När blir det mål i fotboll? Formellt sett när domaren blåser av för mål, men vad bygger han den bedömningen på? På regelboken som alla andra. Det är inte det formella kriteriet som avgör frågan – domaren kan ha dömt fel – men av ordningsskäl har man i regelboken byggt in att domaren är den som avgör saken. Men själva avgörandet bygger på regelboken vad som är rätt och fel i fråga om vad som utgör ett mål.

Samma sak med etik och moral om än något luddigare om man inte talar juridik, en överenskommen kod om önskvärt beteende osv. Inte sällan saknas sådana källor och då är man hänvisad till någon annan modell , det är ofta rent faktiskt, upprepat handlande – sedvana, tradition som sedan får vägas mot mer principiella aspekter (den som regelmässigt plågar andra har en egen sedvana men den håller inte vid principiell granskning), och det är något som studeras inom etiken med olika inriktningar som leder till en eller annan uppfattning om vad som är ”moraliskt rätt eller fel”. Detta är inte något subjektivt som var och en hittar på egen hand, den hållningen att etiken är ontologiskt skild från verkligheten och ej föremål för objektiv bedömning, dvs att det är något subjektivt leder till subjektivisering, som leder till relativisering och i förlängning kan ofta kommer leda till nihilism, att etiken inte bara är subjektiv och relativ utan att den inte finns.

Den senare hållningen är emellertid kontra-intuitiv : minsta barn reagerar instinktivt över orättvisa. Det leder också till fullständigt ohållbara konsekvenser.

Mycket talar alltså för att moralen om än svår att bestämma, är av objektivt slag; det finns faktiskt rätt och fel och vi erfar det i våra egna liv och i omgivningen och vi reagerar på det som är fel och orättvist, inte bara av känslor utan att det faktiskt är så

Jonas A