Svar till: Olas problematisering & läxa – 10

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! Olas problematisering & läxa – 10 Svar till: Olas problematisering & läxa – 10

#6027

Ingeli Aalto
Deltagare

Att Gud skapar varje sak i varje ögonblick ur intet är ingen motsägelse till att den fria viljan finns och har en avgörande betydelse hos människan, det är bara uttryck för en absolut makt eller kraft som reagerar – agerar direkt på vad som sker. Därav visar det samtidigt på människans enorma kraft och förmåga att medagera – och ställa saker till rätta – i en samverkan, med varandra och med något större/högre. Om alla bara agerar utifrån sig själva som separata och ensamma delar blir det som det blir – uppsplittring, krig och förödelse.