Svar till: Olas problematisering & läxa – 9

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! Olas problematisering & läxa – 9 Svar till: Olas problematisering & läxa – 9

#6003

Ingeli Aalto
Deltagare

Ja, jag instämmer i din kritik då begreppet mening måste frånkopplas den subjektiva uppfattningen/erfarenheten av mening. Det som jag tycker/känner är meningsfullt behöver ju inte vara det för dig som har en helt annan bakgrund/erfarenhet.
Men med din motivering bakom att det finns en evig, absolut sanning – Gud – som bygger på det logiska argumentationen om själv/motsägelser framstår det Gudsbeviset som nödvändigt.
Ingeli A