Svar till: Olas problematisering & läxa – 9

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! Olas problematisering & läxa – 9 Svar till: Olas problematisering & läxa – 9

#6002

Ola Samnegård
Moderator

Jag inser att denna läxa blev otydligt formulerad och kanske även i övrigt i svåraste laget. Självfallet instämmer jag själv i min egen kritik och vill här bara återknyta till några tankar i era svar.
Först önskar jag förtydliga att även jag är övertygad om att det finns en naturlig moralisk lag inskriven i vårt samvete. Huruvida denna är omedelbart åtkomlig för människans förnuft eller inte, tänker jag beror på vad man lägger in i begreppet ’förnuft’. Om man räknar samvetet som en del av människans förnuft är det givet att den naturliga moraliska lagen är omedelbart åtkomlig för förnuftet. Men om man, som många utanför Kyrkan, menar att förnuftet enbart är vår förmåga till rationellt, det vill säga logiskt, tänkande, går det att tänka sig en fullt förnuftig person som undertrycker sitt samvete och därigenom inte har någon omedelbar kunskap om den naturliga moraliska lagen.

Angående de klassiska argumenten om en första orsak, menar jag att de bästa versionerna är de som tar med att vetenskapen pekar på att universum har haft en början och alltså inte har funnits för evigt.

Angående det klassiska ontologiska argumentet, önskar jag framhålla följande: Att förstå något betyder inte att det måste finnas på riktigt. Tänk exempelvis på sagofigurer. Vidare ifrågasätter jag hur vi kan veta att det finns något tak på vad som kan tänkas.