Svar till: DEL 9 LÄXA FRÅN BJÖRN

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DEL 9 LÄXA FRÅN BJÖRN Svar till: DEL 9 LÄXA FRÅN BJÖRN

#5985

Uppgift GT 9: Varför kan en kontingent värld inte vara sitt eget upphov?
Jag prövar med lite logiskt tänkande. Kontingens är ett samband som inte är logiskt självklart, t ex att vatten kan frysa till is, men det kan också smälta. Resonemanget blir logiskt om jag i stället säger att vid 0 grader fryser vattnet till is.
Vi upplever mycket logik i världen. Lejonet jagar och dödar en gazell som han sen äter, bin flyger från blomma till blomma och pollinerar så de sprids, bonden sår frön i sin jord som växer upp till säd och andra grödor, en mask i en puppa blir till en vacker fjäril, människor och djur parar sig och får ungar och livet går vidare.
Men lejonet är inte upphovet till sig själv. Han har inte skapat sig själv lika lite som biet, fröna, puppan eller människan. Därför måste det följaktligen finnas något bakom, någon igångsättare, något som funnits innan allt på jorden kom till, det som vi ser och förstår. Eftersom vi inte kan beskriva detta varat på samma vis som vi kan beskriva t ex ett bord; högt, fyra ben, i trä, brunmålat, så har vi gett varat namnet Gud. Även om ingen har sett Gud eller kan ta på Honom, så kan man inte tänka sig att Han inte finns. Och har detta varat skapat allt det vi kan se och uppleva i världen, så är det större än något annat.
Detta mitt gudsbevis.
Charlotta S